Vad är en rasstandard ?
Rasstandarden är en hundras viktigaste dokumentation.
Den beskriver de specifika särdragen av rasen som lägger grunden till en specifik ras,
i detta fallet labrador retriever. Rasstandarden är alltså en vägledning för uppfödare, ägare och domare.

Som uppfödare har man rasstandarden som ledstjärna i avelsarbetet
och målet är att varje individ ska ligga rasstandarden så nära som möjligt.
Det är inte fråga om tycke och personlig smak och det är därför inte upp till var och en
att försöka ändra någonting i rasen för att försöka uppnå egna önskemål.

Den rasstandard som kan studeras här nedan är den standard av labrador retriever
som vi har att förhålla oss till och som gäller i samtliga länder som tillhör FCI,
( Federation Cynologique Internationale), Sverige inkluderat. Läs och begrunda!

Rasstandard - labrador retriever